همیشه برای زنده بودن وقت هست، برای روزمزه بودن، برای اینکه به کارهای مونده مون برسیم برای تسلسل، اما برای زندگی ، برای زندگی باید کمی زحمت داد به خودمون اول البته، بگذریم، شمدونی حرف های منه، چیزهایی که روزانه از ذهن من میگذرن و گاهی منتهی به دستهاتم میشن، نه شما نیازی به حرف های من دارید و نه من نیازی به گفتن اونها به شما، اما برای اینکه پایبند بمونم، اینجام .

به باغ اسرار من خوش اومدید : )