جهان به شیوه زیبا و عمیقی هندسی است
گره‌ها را می‌توان حس کرد
گره‌های بزرگ هندسی
چیدمان‌هایی بزرگ
حتی در وحشی‌ترین الگوهای تکثیر ایدز
گاه نظم آنقدر بزرگ است که درک چرخه آن ناممکن می‌نماید
طبیعی است که نتوان دیدشان
که اگر می‌شد، ما آفریدگار می‌شدیم و نه او
روزهات
یکی بر توست
و یکی برایت

هماره چیدمان برقرار است اما
گاه سنگینی یکی بیشتر می‌شود
و حال سنگینی یکی بیشتر شده

روزهای اولی عجیب مانا شده‌اند
و من همچنان رو به پنجره
با دستان گرم چناری
که دارد پا می‌گیرد
آن به آن
نفس به نفس

هر دو
رو به روزهای خوب
رو به رستگاری

و خداوندگاری
هماره مهربان، و نجیب
...موسیقی بی‌ربط! - کابوس - اشکان خطیبی