هرقدر هم سرد و سخت
روزی احساس دستان منطقی‌ت را از لابلای معادلات و استدلالات خواهد گرفت
و آنجاست که آسمان زیباتر خواهد شد و همه چیز